Den nordamerikanske bison var alt afgørende for de indfødte amerikaneres/indianernes kost og overlevelse. De kaldte dyret for Tatanka , og uden bisonen ville de ikke have levet som de gjorde. Præriefolket gjorde brug af hele dyret. Bisonkødet blev spist, horn og knogler blev brugt til værktøj, pilespidser og ikke mindst smykker, skindet blev lavet til tøj og telte ( måske bedre kendt som en Tipi), og selv bisonoksens sener blev udnyttet som buestrenge.

Bisonen blev næste udryddet i USA og Canada

Efter den hvide mands opdagelse af Amerika blev mange bisonokser skudt i en intens jagt på dyret, der varede omkring 30 år. Nogle mener at det blev gjort for at brødføde de jernbanearbejdere, der slæbte med at færdiggøre jernbanen igennem Amerika, mens andre mener at det var en bevidst plan hvor man ved at udrydde bisonen, kunne fjerne de indfødtes eksistensgrundlag, og dermed deres grundlag for overlevelse og trivsel.

Tidligere vandrede bisonoksen over prærien i massive flokke i deres søgen efter frisk græs og føde, men pga. jagten på bisonoksen i 1800-tallet faldt antallet fra cirka 50 millioner bisonokser i Amerika og Canada til at der omkring år 1889 kun var omkring 835 bisonokser tilbage i Nordamerika, den lille flok, der overlevede fandt tilflugt i Yellowstone National park.
Ved hjælp af fredning og en udsætning af bestande fra fangenskab regner man med at der i dag findes cirka 30.000 vildtlevende bisonokser alene i Amerika og Canada, 500.000 bisonokser på kommercielt drevne farme, og en mindre del i resten af verden.

Bisonens betydning for indianerne

Bisonen eller Tatanka har stadig en stor symbolsk betydning for de nulevende indianere.
Navnet Tatanka betyder noget i retning af.: ”bøffel” eller ”bøffel tyr”, men ifølge dem, der taler Lakota (et sprog hos et folk af indfødte amerikanere/indianere, der i dag er mest kendt under navnet Sioux) er den direkte oversættelse af Tatanka: ” ham, der ejer os”.

Lakota folket forklarer det sådan: ” De firbenede kom før de tobenede. De er vores ældre brødre, vi nedstammer fra dem. Vi er en og samme skabning. Det er derfor vi er spirituelt forbundet med dem. På vores sprog kalder vi dem ” Tatanka”, som betyder, ”Ham, der ejer os”. Vi kan ikke sige at vi ejer bisonen, når bisonen ejer os.”
De indfødte amerikanere mener at når bisonen vender tilbage, altså når bestanden igen forøges, bliver den hellige cirkel afsluttet, og deres folk vil igen blive stærkt.

© Copyright 2020 - Aarhus City Guides - www.aarhuscityguides.dk