• På vej mod et bæredygtigt, energieffektivt og klimavenligt samfund!

Tatanka.dk – Vejen mod et bæredygtigt, klimavenligt samfund!

Tatanka er det indianske navn for “bison” eller “bisonokse” og deres brug og samliv med bisoner er et glimrende eksempel på bæredygtighed og respekt for natur og miljø.

Indianerne brugte hele dyret og de nedlagde ikke flere bisoner, end de havde behov for. Bisonkødet blev spist, horn og knogler blev brugt til værktøj, pilespidser og smykker, skindet blev lavet til tøj og tipier (indianske telt boliger) og selv bisonoksens sener blev udnyttet til buestrenge.

Vi kan lære en hel del af dette lille stykke historie!

Alternativ energi, klimavenlige valg og bæredygtighed i det 21. århundrede

De udfordringer vi står overfor i dag i forhold til klimaproblemer, global opvarmning m.m. er naturligvis af en helt anden karakter end indianernes verden i 1800-tallet og tidligere, men vi kan og bør lade os inspirere af deres eksempel.

Vi bør fokusere langt mere på en mere bæredygtig og effektiv udnyttelse af naturens ressourcer og forsøge kan at benytte de ressourcer vi rent faktisk har brug for i samfundet.

Nogle af de steder, hvor du selv kan være med til at gøre en stor forskel er i din dagligdag:

  • Køb i højere grad dine fødevare lokalt og undgå madspild
  • Reducer din husstands forbrug af elektricitet (få energivenlige el produkter og forbrug mindre el)
  • Renover din bolig, så den bliver så energivenlig som muligt

Vi vil her på sitet komme med en række uddybende artikler og gode råd, der gør dig i stand til at bidrage mest muligt til den grønne omstilling af vores samfund.

Gør din bolig grønnere, mere energivenlig og billigere at bo i

Rigtig mange danske husejere vil med økonomisk fordel kunne renovere og energieffektivere deres boliger og derved både få en bolig, der er billigere at bo i og som er langt mere miljøvenlig.

Du kan f.eks. starte med at tjekke følgende:

  • Er alle dine elektriske produkter (hårde hvidevarer, computere, fjernsyn, køkkenmaskiner, belysning m.v.) så energisparende som mulit?
  • Er dit hus velisoleret – eller kan det svare sig at efterisolere loft eller hulmursisolere?
  • Er dine vinduer ved at være gamle og trænger til en udskiftning?
  • Er opvarmningskilden i din bolig den bedst mulige?

Det kommer bag på mange, at der rent faktisk kan være penge at spare i dagligdagen samtidig med at man får en grønnere og mere miljøvenlig bolig. Et godt eksempel på dette er opvarmningen af din bolig.

Udskiftning af varmekilden i dit hus/bolig

Afhængig af din nuværende opvarmningsform kan do gøre en stor fordel for miljøet og måske også spare penge fremover.

Opvarmes din bolig i dag med oliefyr bør du få dette udskiftet hurtigst muligt og det samme gælder hvis din bolig opvarmes med elradiatorer og du ikke selv producerer el via et solcelleanlæg.

Har du naturgas som opvarmningsform vil det stadig være en stor fordel i forhold til miljøet at skifte til en grønnere opvarmningsform, men her er det ikke sikkert at du også vil spare penge på opvarmning fremover.

Hvilken opvarmningskilde skal du så vælge til dit hus/bolig?

Den grønneste alternative opvarmningsform tilgængelige i dag er nærvarme baseret på et varmeanlæg med en elektrisk varmepumpe. De mest effektive varmepumper på markedet i dag er særdeles økonomiske i drift og giver dig den billigst mulige opvarmning af dit hus samtidig med at de også er en af de mest klimavenlige løsninger.

Dit valg står mellem et jordvarmeanlæg eller et anlæg med en luft til vand varmepumpe. Herudover skal du vælge om du vil eje dit eget varmeanlæg eller ønsker at fæ leveret nærvame på abonnement.

Hvis du vil købe dit eget anlæg er udgiften til et jordvarmeanlæg ca. kr. 150.000 og kr. 100.000 for en luft til vand varmepumpe løsning. Begge disse løsninger er meget effektive og giver dig den lavest mulige løbende udgift til opvarmning, men du har naturligvis selv risikoen og udgifterne til løbende service, vedligehold, reparation og udskiftning af anlægget.

Hvis du derimod vælger nærvarme på abonnement kan du hos det danske selvskab Suntherm få installeret et luft til vand varmepumpe anlæg med et patenteret varmelager og cloud-styret automatisk optimering af opvarmningen til en opstartsudgift på kr. 20.000. Herefter betaler du et månedligt abonnement og for den varme du forbruger og risikoen for ekstra udgifter slipper du helt for, da service, vedligehold, reparationer og fremtidig udskiftning af anlægget er inkluderet i abonnement. Denne løsning er specialudviklet til at erstatte opvarmning med oliefyr, men har vist sig også at være særdeles fordelagtig som alternativ til opvarmning med naturgas og pillefyr.

Opvarmer du i dag med oliefyr kan du se frem til en fremtidig besparelse på varmeregningen på ca. 20%. Du kan se mere om økonomien i denne opvarmningskilde her.

Og du kan læse mere om opvarmning med jordvarme og luft til vand varmepumpe her på Bolius.dk.