Dyrevældfærd – lig med kødkvalitet!

Vi slagter vore dyr i takt med efterspørgsel og derfor vil der være varer, der fra tid til anden er udsolgt. Nørre Kærgård Bison har en fast aftale med et kreaturslagteri i Ulfborg, men da der ikke skal være transport af levende dyr pga. fokus på dyrevelfærden kommer dyrlægen og syner bisonerne for sygdomme på stedet. Straks efter at dyrlægen har godkendt aflivningen, skydes dyret og afblødes på marken. Derefter køres bisonoksen til slagteriet. Denne håndtering sikrer en høj dyrevelfærd og kødkvalitet.
Dyret transporteres til slagteriet indenfor en time og bisonkødet krogmodnes i 16-18 dage, parteres og leveres tilbage til Nørre Kærgård. Hjemme i vort godkendte pakkerum pakkes, prismærkes og fryses kødet. Vi fryser alt kød for at undgå spild. Bisonkød har en mere sød og fyldig smag end oksekød. Strukturen i kødet gør at stort set alt kød på bison oksen er mørt. I Danmark er bison kødet luksusudgaven af det røde kød. Bison kødet har korte fibre og et lavt fedtindhold, hvilket garanterer god kvalitet i forhold til både smag og sundhedsværdi.

Bisonokserne- opdræt og levevilkår!

I øjeblikket er bisonbestanden på Nørre Kærgård på 140 bisonokser, og det er på vej til at blive fordoblet, nemlig 280 bisonokser. Dyrene klarer stort set sig selv, men selvfølgelig bliver der holdt dagligt opsyn med dyrene mht. foder og vand. Bisonokserne bliver også flyttet fra én fold til en anden indimellem. Der er 30 hektar land, hvilket svarer til 60 fodboldbaner, og samtlige hektarer er delt op i folde.

Om ca. to år forventes det at bestanden af bisonokser er udvidet med omkring 40 bisoner på Nørre Kærgård.
Selve reproduktionen er sådan set også op til dyrene selv, og sker uden indblanding fra mennesker. Når hundyret kommer i brunst, tvinger tyren hende væk fra flokken, så han kan gøre kur til hende i op til 3 dage. Først derefter finder bedækningen sted, hvorefter bisontyren holder koen væk fra andre tyre, for at sikre sig, at det er hans gener der bliver videreført.
Bisonokser er drægtige i 270 dage og klarer selv fødslen. Selve fødslen tager ca. 30 min og kalven er på benene efter yderligere 30 min, hvor den diger ved bisonkoen. Bisonoksen har yver som en hest, altså et højt siddende yver. Hvilket er meget praktisk, da kalven hurtigere kan få fat på sin råmælk, som er en vigtig del af dens trivsel. Når kalven er 1 time gammel er den klar til at følge flokken ud over markerne. Der bliver født ml. 30- 40 kalve om året. Kalvene er hos deres mor indtil de er omkring 6-7 mdr. Når de når den alder fravendes de og øremærkes, begge dele sker ofte på samme tid.

For at håndtere bisonokserne i forbindelse med fravending, øremærkning osv. skal der være en fangefold.
Da bisonokser er utrolige hårdføre dyr, som kan klare temperaturer helt ned til -50 grader, behøver de ingen stalde. Deres pels er 7 gange så tæt som en almindelig ko.
Man kan ikke arbejde med bisonokser på samme måde som tam kvæg. Hvis man vil flytte dyrene skal det ske ved at lokke dem og ikke ved at presse dem. En vred bison er ikke sjov, hvorimod en tilfreds bison er et fascinerende og legesygt dyr. Bisonokser er dyr man skal omgås med respekt. De kan løbe 60 km/t og er meget atletiske til trods for deres størrelse. En bison-ko vejer ca. 400 kg og tyrene ca. 1000 kg.