Nørre Kærgård ligger i Vestjylland nær ved Holstebro. Nørre Kærgård var oprindelig en malkekvægsgård. Da Bo og Jeanette købte stedet havde den forrige ejer drevet en slagtekalvs produktion, samt en minkfarm, hvilke Bo og Jeanette overtog.
Siden fortsatte Bo og Jeanette med at køre slagtekalv produktionen i 1 års tid, hvorefter de besluttede sig for, grundet interessen for kvæg og bisonokser i særdeleshed, at opdrætte bisoner på gården fra 2007.