Vores gode kød, pakning og produktionen – sådan foregår det!

Der lægges meget vægt på trivsel og naturen i al almindelighed på stedet. På Nørre Kærgård går Bisonokserne ude hele året, og markerne får ikke for meget gødning. Det er det, der kaldes et ekstensivt landbrug, i modsætning til intensivt landbrug. I det ekstensive landbrug er dyrevelfærden typisk bedre, da dyrene ikke holdes på stald eller indelukket i små græsningsarealer. Det er naturligvis at foretrække at dyrene går frit mht. bisonkødet og bisonens velfærd i det hele taget. Derudover gavner det stedets miljø og jordbund, som ikke bliver ødelagt af unødvendige kemikalier.

Bisonokserne går som sagt ude hele året og græsser. Dvs. at bisonens kost skifter sammen med årstiderne. I sommerhalvåret lever de af græs og i vinterhalvåret af wrap ensilage ( en form for hø), mineraler og halm. Bisonerne på Nørre Kærgård får ingen kraftfoder i deres kost såsom genmodificeret soya o. lign. Slagtekalvene får lidt valset korn af egen avl, typisk havre eller byg, og intet andet.