Velkommen hos Tatanka – hvem er vi!

Vi hedder Bo og Jeanette Witte- Pedersen og ejer Nørre Kærgård.
Vi købte Nørre Kærgård I 2006 og har haft bisoner her på gården siden 2008.
Vi er begge uddannede landmænd med kvæg som speciale og har tidligere haft en ejendom med malkekvæg.
Da vi købte gården i 2006, overtog vi en slagtekalve produktion og en minkfarm.

Vi besluttede at prøve noget nyt og da vi begge har en stor passion for kvæg, og især bisonokser, faldt valget på bisonen som vores foretrukne emne. Hele bisonens historie og oprindelse er utrolig spændende og har inspireret os i vores arbejde og mål.

Vores ønsker er først og fremmest selv at bestemme vilkårene for salget og produktionen på gården, og vores primære mål er at fremstille kvalitet fremfor kvantitet! Vi arbejder på at finde måder hvorpå man kan udnytte hele dyret fremfor kun det vi herhjemme er vandt til at spise, ligesom det engang var skik og brug for de indfødte amerikanere på prærien.